Nettverk

Utvide trådløst nett?

Vi leverer trådløse nett med roaming, slik at uansett hvor du beveger deg i dine lokaler, så velges automatisk det trådløse punktet som gir deg best signalstyrke til enhver tid. For brukeren ser det ut som det er kun ett nett i lokalene, selv om det kan være mange titalls aksesspunkter rundt i lokalene. Vi monterer aksesspunktene, trekker kabler og konfigurerer det trådløse nettet for deg, samt sørger for siste versjon av firmware (oppdateringer) til enhver tid.

Vi hjelper deg også med konfigurasjon av et sikkert gjestenett for besøkende. Her er det viktig at besøkende ikke får tilgang til bedriftens interne ressurser, i tillegg kan nettet tidsbegrenses og konfigureres slik at gjestene ikke får brukt mer enn en gitt andel av kapasiteten på internettlinjen til bedriften.

Internett og fiber

Datatrafikken øker, samtidig som bedriftene blir stadig mer avhengige av at datasystemene og nettverkene fungerer som de skal. Bedriftene flytter nå også applikasjoner og andre tjenester som tidligere lå lokalt, ut i nettskyen. Dette forutsetter en internettlinje med god kapasitet for å fungere optimalt. Vi leverer den kapasiteten og de løsningene som kreves for å møte denne utviklingen.

Fiber dekker nåværende og fremtidige kapasitetsbehov og reduserer sårbarheten dramatisk.

Vi tilbyr via våre partnere: Fiber, ADSL, VDSL og SHDSL .

Vi bistår med valg av linje, konfigurasjon og montering av nødvendig utstyr, samt internkabling.